Auto garage

De APK in High Wycombe werkt als aois ais uw voertuig niet slaagt voor de APK in High Wycombe en nog steeds op de weg is, wordt uw voertuig geacht opnieuw te worden gekeurd bij hetzelfde APK-keuringsstation en moet dezelfde module opnieuw worden gecontroleerd of indien nodig tot 3 maanden daarna.

Wat is dan de betekenis van MIROC? De context waarin M.I.R.C wordt gebruikt is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een overheidsdepartement dat zich bezighoudt met het beheer van het voertuigen- en luchtverkeersbeheer. Het testen en evalueren van een voertuig op de weg en in zijn omgeving gaat verder dan het%, verantwoordingsbeginsel en is een zeer gespecificeerde, behandelde kwestie. Hier betekent het beginsel van de identificatie van een probleem dat een aangemeld probleem zo spoedig mogelijk wordt opgelost, terwijl een aangemelde reparatie gedurende de gehele levensduur van het voertuig wordt uitgevoerd. Dit brengt ons bij een van de strenge eisen waaraan een geregistreerde auto of bestelwagen moet voldoen om gecertificeerd te worden. Het is een certificering die inhoudt dat het voertuig aan een bepaalde norm en service voldoet die is goedgekeurd en aan een bepaalde emissienorm voldoet.

Het voornaamste kenmerk van een voertuig is zijn beveiligingsconfiguratie. Aangezien veiligheid alles te maken heeft met het zich wapenen tegen diefstal en schade en het verwerven van positieve attributen zoals structuur en het elimineren van diefstal, is M.I.R.C niet alleen een weg voor de eigenaar om zijn veiligheid te selecteren, maar ook voor de theologico-voertuig om zijn eigen veiligheid te selecteren die is afgestemd op de specifieke rol van een voertuig. De test die door de APK-keurmeester wordt uitgevoerd, garandeert de milieubescherming waarmee een voertuig specifiek voor dat doel is uitgerust.

Voertuig Certificering met de hulp van M.I.R.C dat is een acroniem van Ministerie van Vervoer Continu Kwaliteit Registratie Commissie wordt uitgevoerd op alle voertuigen in het Verenigd Koninkrijk, met betrekking tot meer dan 25 miljoen auto’s en bestelwagens en is nu uitgebreid tot motorfietsen te dekken. Het uiterst belangrijke principe erachter is dat het betrekken van zichzelf in het APK-tester onderzoek is een prestatie-instantie die is goedgekeurd door de MoT en de weg autoriteit die verantwoordelijk is voor de emissienormen, alsmede de verkeersveiligheid, het is een door de weg autoriteit goedgekeurd testcentrum dat een goed geplande evaluatie van een voertuig uitvoert om uit te vinden hoe verkeersgeschikt, veilig en aangepast aan de bescherming van het milieu dienst is betrokken.

De Amerikaanse vereniging van motorvoertuigen heeft het belang erkend van willekeurige controles van voertuigen in verkeersveiligheidscampagnes. Volgens een audit is gebleken dat ongeveer 17% van de ernstige problemen werden vastgesteld door slechts 3% van de tester voor gebreken die voorkomen hadden kunnen worden door organisatie in de eerste plaats. Een onafhankelijke beoordeling door de toonaangevende liefdadigheidsinstelling voor verkeersveiligheid, PetrolHeads heeft ook aangetoond dat automobilisten kunnen sturen uit de buurt van slechte kwaliteit testen, het vinden van slechts een kwart van de garages gecontroleerd had uitgevoerd testen op 95% van alle auto’s en bestelwagens.

De reden dat testen nodig is, is dat als we de flexibele, oudere, minder betrouwbare APK lichtjes vervangen door een nieuwe APK Moergestel , we zullen ontdekken dat in feite slechts één op de tien auto’s en bestelwagens die tijdens de APK werden gekeurd, de eerste keer faalde, maar de helft van de garages faalde bij slechts 7% van de auto’s en bestelwagens waarvan zij een dossier hadden. Een eenvoudige visuele controle van de staat van het voertuig zal dus bijna zeker een paar dingen aan het licht brengen die misschien niet zo voor de hand liggen. Er kunnen enkele gebreken aan het lakwerk worden geconstateerd, Word of Wise laat doorschemeren dat de toestand van de ophanging en de remmen onveilig zou kunnen zijn, dus zonder de juiste homologatie zouden deze aan het licht kunnen komen, waardoor de automobilist en zijn gezin in gevaar zouden kunnen komen.

Word of Wise is van mening dat in de VS in te voeren auto’s waarschijnlijk uitvoerig zullen worden gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid, zodat de auto of het bestelbusje op de weg is voor potentiële kopers. De groep is van mening dat de VS niet langer moeten vertrouwen op algemene bureaus om voertuigen te testen. In plaats daarvan moet rechtstreeks contact worden opgenomen met specifieke bureaus om de veiligheid van het voertuig op de weg vast te stellen en moet in geval van problemen een volledige en uitvoerige uitleg van het testproces worden gegeven. Dit zou ook moeten gelden voor de informatie die aan de DVLA wordt verstrekt over de geschiedenis van de gebruikte auto, die potentiële kopers ongetwijfeld zou afschrikken.

De keuring en inspectie van de gebruikte auto’s of bestelwagens zijn in de VS uitgebreid en veel grondiger dan in het VK. Dit is niet zonder goede reden. Aangezien de VS als een van de soepelere omgevingen voor voetgangers wordt beschouwd, is een test als deze echt moeilijk om goed te doen, en nog moeilijker wanneer men te maken heeft met voetgangers die misschien niet alle uitrusting correct dragen. Veel voetgangers dragen brillen, metalen monturen of loophulpmiddelen, die zouden moeten worden gecontroleerd en bij elk teststation zou een lijst moeten worden opgesteld van welke individuele items in aanmerking moeten worden genomen. Een getrainde analist zal een idee hebben van de waarschijnlijke wegprestaties van het voertuig en de waarschijnlijke reactie van de bestuurder op elke test.

De doelmatigheid van de wegen wordt regelmatig geëvalueerd en alle tests die worden uitgevoerd, zullen helpen om het aantal ongevallen, botsingen en waarschijnlijk doden of gewonden te verminderen.

 

Lees meer:

Autobedrijf Moergestel 

Garage Moergestel