APK-keuring

De Eerste Voorlopige APK (F1) is het dakgedeelte van uw auto dat aan de atmosfeer wordt blootgesteld. Dit omvat het dak, de motorkap, de voorruit en de kofferruimte samen.

De tweede en nog gedetailleerdere APK (F2) beoordeelt de carrosserie van uw voertuig op eventuele autoschade of gebreken die van invloed zouden zijn op de veiligheid, het comfort, het gemak of de algemene werking van het voertuig. Dit gaat meer over de fysieke toestand van de auto.

De derde APK (F3) is de meest gedetailleerde APK van de auto. Het omvat alle interne en externe onderdelen van de binnenkant tot het dak, de binnenkant van de deuren tot de ramen en spiegelkappen.

De APK zal u om details van deze zaken vragen.

Welke artikelen moeten worden afgestempeld?

De punten die verband houden met de milieubescherming, zoals de uitlaatemissies, moeten worden afgestempeld. De registratie moet worden genoteerd.

Als onderdelen of componenten van de auto moeten worden vervangen of welk onderdeel moet worden vervangen, dan wordt het onderdeel gestempeld.

Welke onderdelen kunnen worden hergebruikt?

De lijst van onderdelen die bij de APK-keuring kunnen worden gebruikt, is te vinden in de gebruikershandleiding. Als echter in de handleiding staat dat een onderdeel moet worden vervangen en vervolgens moet worden aangegeven welke vervanging dan moet plaatsvinden, dan moet aan die eis worden voldaan.

Wat gebeurt er bij de Apk-keuring?

De examinator bezoekt u meestal bij u thuis, op het werk of op het werk. Hij zal u het formulier voor uw APK overhandigen en u tevens op de hoogte brengen van alle recente werkzaamheden en Apk’s die aan de auto zijn verricht.

De test vindt gewoonlijk tweewekelijks plaats en het tijdstip verschilt van land tot land, maar gewoonlijk vindt de test binnen drie weken plaats. De test omvat het volgende, maar is niet beperkt tot:

-Oliepeil

-Transmissietype

-Soort gebruikte brandstof

-Type lampen

-Aantal items in werkende staat

-Alle elektronica werkt.

Bovengenoemde punten zijn van invloed op de veiligheid van de auto en het is wettelijk verplicht dat ze aanwezig zijn en goed werken.

Wat gebeurt er bij de test?

-de positie van de scanner in het voertuig wordt gemeten.

-De positie van het stuur en de besturing worden ook gemeten.

-Het gewicht van de auto wordt gecontroleerd.

-De kentekenplaat is gecontroleerd.

-Het APK-certificaat wordt gecontroleerd.

De positie van de scanner wordt gecontroleerd en als deze in orde is, mag de auto vertrekken.

Indien de examinator het nodig acht, kan het voertuig tot drie mijl over landwegen worden gereden. In een auto die niet aan de eisen voldoet, worden elf punten gecontroleerd, waaronder een volledige 050 interne controle.

Alles wat bij de APK-keuring wordt gezegd en gemeten, dient louter ter informatie en mag niet worden beschouwd als een indicatie van eventuele problemen die een voertuig kan hebben.

Het is in het Verenigd Koninkrijk een overtreding om een APK-certificaat niet te halen. Als een voertuig niet door de APK komt, kan het in beslag worden genomen en aan een automuseum worden gegeven. Het is een strafbaar feit in het Verenigd Koninkrijk om de APK-test te ontduiken.

Het is een overtreding om op de weg te rijden met een APK die minder dan twaalf maanden geleden is verlopen.

Het APK-certificaat vervalt op de laatste dag van de maand die op het APK-certificaat vermeld staat.

Het is een overtreding als een voertuig zijn APK niet haalt. Als een voertuig niet door zijn APK komt, kan het binnen de beperkte periode opnieuw worden aangesloten en gekeurd, maar als dit niet lukt, wordt het voertuig in beslag genomen.

De voorschriften voor de APK van auto’s in het VK worden gecontroleerd door het APK-keuringscertificaat. Dit certificaat wordt afgegeven door de DVLA en moet bij het voertuig op het dashboard worden getoond. De kilometerstand die op het certificaat wordt vermeld, is gewoon de kilometerstand waarvoor het voertuig werd gecontroleerd, maar er kunnen extra slijtage-elementen in worden opgenomen. De huidige regelgeving bepaalt dat de wetgeving inzake de wenselijkheid van de APK in het VK is gespecificeerd in een lijst en deze lijst is te vinden op de websites van elk afzonderlijk keuringsstation. De lijst geeft aan welke testonderdelen vereist zijn om het voertuig te laten slagen voor de test. Het is geen lijst van punten die het voertuig moet bevatten, in feite wordt de lijst aanbevolen, zodat een voertuig dat mechanisch niet in orde is, de test kan doorstaan.

De kilometerstand die op het APK-certificaat wordt vermeld, wordt verlaagd, evenals het aantal in werkende staat verkerende onderdelen van het voertuig. Het aantal in werkende staat verkerende onderdelen wordt beperkt tot het aantal onderdelen op het APK-certificaat. Als bijvoorbeeld één spiegel niet kan worden geverfd vanwege een fout in het verfproces, dan zou dit niet meetellen voor de limiet. Een vervaagde teller plaat zou zijn toegestaan en het APK-certificaat zou nog steeds geldig zijn.

Lees meer:

Schadeherstel Haarlem